Profil działalności

IndygoTech Minerals inwestuje w innowacyjne przemysłowe projekty technologiczne o bardzo wysokim potencjale wzrostu i trwałych przewagach konkurencyjnych, będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju, skoncentrowane na branży ceramicznej i służące wzrostowi efektywności energetycznej.

IndygoTech Minerals wdraża najnowocześniejsze wysokie technologie przemysłowe, nieobecne na polskim rynku, stosowane we wzrostowych sektorach gospodarki, dające przewagę konkurencyjną dzięki swej innowacyjności, wysokiej elastyczności produkcji opartej na niższych kosztach stałych osiąganych poprzez m.in. oszczędności w zużywanej energii, bezodpadową produkcję, wzrost efektywności energetycznej i niski poziom zatrudnienia.

Efektem inwestycji mają być nowoczesne produkty lub usługi o jakości znacząco wyższej niż obecnie dostępne na polskim rynku, oferujące konsumentom lub użytkownikom znacznie wyższe walory użytkowe w porównaniu do dotychczas stosowanych rozwiązań produkty te mają być także konkurencyjne w regionie i na rynkach europejskich.

IndygoTech Minerals wspiera projekty inwestycyjne poprzez aktywny udział w zarządzaniu nimi, współfinansowanie, udzielanie wsparcia przy uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz przez aktywną pomoc w pozyskiwaniu finansowania dłużnego.

© 2021 IndygoTech Minerals