Aktualności

IN POINT S.A.: Podwyższenie kapitału i zmiana akcjonariatu w IN POINT S.A., spółce z portfela LST CAPITAL S.A.

2011.12.22

Zarząd LST CAPITAL S.A. w dniu 22 grudnia 2011 roku powziął informację o zmianach w akcjonariacie spółki IN POINT i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału.

LZMO S.A.: spółka portfelowa LST CAPITAL S.A. otrzymała niezbędne certyfikaty na systemy kominowe, umożliwiające handel na rynkach krajowym i zagranicznych.

2011.12.20

Zarząd spółki LZMO podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku, że otrzymał trzy niezbędne certyfikaty na nowowprowadzone do oferty systemy kominowe IZOSTAR PREMIUM, IZOSTAR SPS oraz IZOSTAR MULTI wykorzystujące do swej budowy izostatyczne wkłady ceramiczne produkowane w zakładzie w Lubsku.

LST CAPITAL: WYWIAD Z DARIUSZEM JANUSEM Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 ROKU

2011.12.19

Wywiad z Prezesem Spółki, Panem Dariuszem Janusem, przeprowadzony dla telewizji TVN CNBC w dniu 15 grudnia 2011 roku.

IN POINT S.A.: Globlotto.com, portal należący do IN POINT S.A., rozpoczyna kampanię marketingu afiliacyjnego ze wsparciem firmy TradeDoubler.

2011.12.15

IN POINT S.A., spółka z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL, podała do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przez portal globlotto.com akcji marketingowej, której celem ma być zwielokrotnienie liczby użytkowników portalu.

LST CAPITAL: nowy ceramiczny produkt wykorzystywany do wydobycia gazu łupkowego

2011.12.14

W LST CAPITAL rusza nowy projekt, realizowany przez spółkę SOL VENTURES. Chodzi o zbudowanie pierwszego w Polsce zakładu produkcyjnego, który będzie wytwarzać tzw. ceramic proppants, czyli innowacyjny materiał ceramiczny wykorzystywany przy wydobyciu gazu łupkowego.

LST CAPITAL S.A. zwiększyła udział w IN POINT S.A.

2011.12.09

Zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 09 grudnia 2011 roku opublikowanego przez IN POINT, Zarząd LST CAPITAL w dniu 08 grudnia 2011 roku nabył akcje spółki IN POINT, a tym samym zwiększył udział o ponad 1% w jej kapitale zakładowym i liczbie głosów.

Kolejna spółka z portfela LST CAPITAL S.A. w drodze na NewConnect.

2011.12.08

LST CAPITAL realizując swoją strategię inwestycyjną planuje wprowadzić Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „ARKADIA” sp. z o.o., spółkę z klastra technologicznego na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na rynek NewConnect.

INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A., spółka portfelowa LST CAPITAL S.A. w drodze na NewConnect.

2011.12.07

INDUSTRY TECHNOLOGIES to druga spółka z utworzonego przez LST CAPITAL klastra technologicznego, która wejdzie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Trzy spółki z klastra technologicznego LST CAPITAL S.A. złożyły wnioski do BGK o kredyty technologiczne na łączną kwotę ponad 17 mln złotych.

2011.12.06

W dniu 06 grudnia 2011 roku Zarząd LST CAPITAL powziął informację o złożeniu przez SUNSHINE GARDEN S.A., Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe „ARKADIA” sp. z o.o. oraz INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. wniosków o przyznanie kredytów technologicznych, po 5,7 mln zł każdy.

LST CAPITAL S.A. otwiera biuro w Dolinie Krzemowej

2011.11.22

LST CAPITAL rozszerza swoją działalność otwierając biuro w Dolinie Krzemowej, dokąd został zaproszony by aktywnie uczestniczyć w tworzeniu polsko amerykańskich projektów o charakterze innowacyjnym.

Nowa prezentacja dla inwestorów LST CAPITAL spółka akcyjna

2011.11.03

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do zapoznania się z nową odsłoną prezentacji funduszu LST CAPITAL spółka akcyjna.

Zapis LST CAPITAL S.A. na akcje serii „G” spółki IN POINT S.A.

2011.10.12

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Zarządu LST CAPITAL z dnia 29 września 2011 roku, Spółka skorzystała ze wszystkich posiadanych praw poboru do zakupu akcji serii „G” spółki IN POINT i w ramach trwających do 24 października 2011 roku zapisów na akcje serii „G” spółki IN POINT w dniu 11 października 2011 roku, dokonała zapisu na akcje serii „G”, za kwotę 421 336,00 złotych.

Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii „G” IN POINT S.A., spółki z portfela LST CAPITAL S.A., na NewConnect.

2011.09.29

Pierwszy dzień notowania przypada na dzień 30 września 2011 roku i potrwa do 19 października 2011 roku włącznie. Łącznie wyemitowanych zostanie nie więcej niż 1 256 334 sztuk akcji serii „G”. LST CAPITAL skorzysta ze wszystkich posiadanych praw poboru do zakupu akcji serii G spółki IN POINT.

LST CAPITAL w ciągu 2 lat zredukuje ilość inwestycji w portfelu z 15 do około 7 (wywiad)

2011.09.28

W ciągu najbliższych 2 lat spółka będzie chciała zredukować liczbę realizowanych inwestycji w portfelu inwestycyjnym z 15 do około 7 podmiotów - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes LST Capital, Dariusz Janus.

Globlotto.com, portal skupiający światowe loterie pieniężne należący do spółki z portfela LST CAPITAL S.A. odnosi już sukcesy w 50 krajach na świecie.

2011.09.27

Globlotto.com, który rozpoczął działalność pod koniec maja 2011 roku jest pierwszą platformą internetową służącą do kupowania losów największych światowych loterii, która pojawiła się w polskiej wersji językowej.

Kolejny udany debiut spółki z portfela LST CAPITAL S.A.

2011.09.20

Kurs akcji LZMO wzrósł o +9,26% na koniec notowań względem ceny odniesienia, wynoszącej 2,70 zł, do poziomu 2,95 zł za akcję spółki.

Długo wyczekiwany debiut LZMO S.A., spółki z portfela LST CAPITAL S.A.

2011.09.13

Uchwałą nr 1182/2011 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12.09.2011 roku, wyznaczono datę pierwszego dnia notowania spółki LZMO w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na dzień 19 września 2011 roku o godzinie 11:00.

SFD S.A., spółka z portfela LST CAPITAL S.A., w drodze na NewConnect.

2011.09.08

Rejestracja ostatnich emisji akcji jest istotnym krokiem w drodze do wprowadzenia akcji spółki na rynek NewConnect.

LST CAPITAL S.A. zrealizuje posiadane prawa poboru celem nabycia akcja serii G spółki IN POINT S.A.

2011.09.07

LST CAPITAL skorzysta ze wszystkich posiadanych praw poboru do akcji i realizując je nabędzie pakiet akcji spółki IN POINT w ramach emitowanych akcji serii G.

Planowany debiut na rynku NewConnect LZMO S.A., spółki z portfela LST CAPITAL S.A.

2011.09.07

"To jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutów tego roku na NewConnect" - mówi Piotr Woźniak, Wiceprezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Przekształcenie e-petrol sp. z o.o., spółki z portfela LST CAPITAL S.A., w Information Market S.A.

2011.09.06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przekształceniu spółki e-petrol sp. z o.o.

ZMIANA KLASYFIKACJI SEKTOROWEJ LST CAPITAL S.A.

2011.08.25

Dnia 12 sierpnia 2011 roku Zarząd spółki LST CAPITAL, otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikat mówiący o zmianie klasyfikacji sektorowej dla spółki LST CAPITAL z sektora „usługi inne” na sektor „finanse inne”.

LOCITECH udostępnia goplaces

2011.08.19

Zarząd LOCITECH sp. z o.o. poinformował o pomyślnym zakończeniu procesu tworzenia i weryfikacji aplikacji goplaces. Obecnie jest już ona bezpłatnie dostępna do pobrania i zainstalowania na platformie Android Market, w najbliższym czasie pojawi się również na iTunes.

LZMO S.A. spełnia normy europejskie i wymagania produktu

2011.08.18

Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, iż LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku, spółka z portfela LST CAPITAL i właściciel nowopowstałego zakładu produkującego wkłady kominowe w najbardziej zaawansowanej technologii produkcji uzyskała w dniu 12 sierpnia 2011 roku Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

LZMO S.A., spółka z portfela LST CAPITAL S.A. złożyła wniosek o wprowadzenie akcji na giełdę.

2011.07.28

LZMO S.A., jedna z kluczowych inwestycji portfelowych LST CAPITAL S.A., poinformowała, że dnia 26 lipca 2011 r. złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect. W chwili obecnej Zarząd LZMO czeka na zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

SUNSHINE GARDEN S.A., spółka z portfela LST CAPITAL S.A. otrzymała promesę udzielenia kredytu technologicznego na ponad 5 500 000 zł.

2011.07.01

LST CAPITAL otrzymała w dniu 01 lipca 2011 roku informację, iż SUNSHINE GARDEN S.A. („SUNSHINE GARDEN”) w dniu 9 czerwca 2011 roku podpisała Warunkową promesę kredytową z PKO BP S.A. („PKO BP”), z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji technologicznej wdrożenia technologii wytwarzania ceramizowanych kompozytów nawozowych nazywanych Agrospiekami.

LST CAPITAL S.A. inwestuje w Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe ARKADIA sp. z o.o.

2011.07.01

Dnia 01 lipca 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego ARKADIA sp. z o.o. („ARKADIA”), w ramach którego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, LST CAPITAL objęła 82 udziały, co dało jej 45,05% udziału w kapitale zakładowym spółki.

Rejestracja nowej emisji akcji serii B LZMO S.A. („LZMO”), spółki zależnej od LST CAPITAL S.A.

2011.06.09

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2011 roku, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował nową emisję 1 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Obecnie LZMO wyemitowała łącznie 7 885 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w pełni opłaconych.

IN POINT S.A., spółka z portfela LST CAPITAL S.A. oraz EMTRID S.A. podpisały List Intencyjny dotyczący nabycia portalu Globlotto.pl.

2011.06.08

Zarząd IN POINT S.A. poinformował w swoim raporcie bieżącym nr 10/2011, że w dniu 1 czerwca 2011 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy IN POINT S.A. a EMTRID S.A., w którym spółka portfelowa LST CAPITAL S.A. wyraziła wolę nabycia od EMTRID S.A. 100% udziałów w spółce działającej pod firmą Power2Success CO LTD, właściciela portalu Globlotto.pl.

IN POINT S.A. oraz LOCITECH sp. z o.o., spółki z portfela LST CAPITAL S.A. - podpisały List Intencyjny o konsolidacji.

2011.06.07

Zarząd IN POINT S.A. poinformował w swoim raporcie bieżącym nr 08/2011, że w dniu 27 maja 2011 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy IN POINT S.A., a LOCITECH sp. z o.o., będący podstawą do dalszych negocjacji w zakresie nawiązania współpracy dotyczącej konsolidacji kapitałowej i biznesowej obu podmiotów.

Kolejne międzynarodowe nagrody dla produktu Agrospieki.

2011.05.17

Agrospieki, ceramizowane kompozyty nawozowe, czyli nawozy o przedłużonym działaniu zdobyły już pierwszą nagrodę za innowacyjność produktu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010”, o czym LST CAPITAL S.A. poinformowało w listopadzie 2010 roku.

IN POINT S.A., spółka portfelowa LST CAPITAL S.A. wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych, na rynek NewConnect.

2011.05.13

„To już kolejna spółka z portfela LST CAPITAL S.A. debiutująca w tym roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w bieżącym roku do spółek giełdowych dołączyły: M4B i SCO - PAK. W spółce IN POINT S.A. posiadamy 1.257.500 sztuk akcji stanowiących 33,36 % udziału w kapitale zakładowym. Wierzymy w nasz wspólny sukces na Giełdzie.” – mówi Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A., Dariusz Janus.

LZMO S.A. zakończyła budowę zakładu produkcyjnego

2011.01.27

LZMO S.A.– spółka portfelowa notowanego na rynku głównym GPW funduszu private equity LST CAPITAL S.A.– zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, zakończyła budowę zakładu produkcyjnego ceramicznych wkładów kominowych w Lubsku. Aktualnie trwa proces odbioru technicznego oraz certyfikacji.

© 2021 IndygoTech Minerals