Aktualności

SUNSHINE GARDEN: Spółka z portfela LST CAPITAL otrzymała dofinansowanie na 4 mln złotych

2012.12.28

W dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2012 roku Zarząd spółki SUNSHINE GARDEN przekazał informację o podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego na kwotę 4 mln złotych.

BALTIC CERAMICS: Liderem Konsorcjum Naukowo-Badawczego

2012.12.27

BALTIC CERAMICS S.A. podpisała umowę, na mocy której została liderem Konsorcjum w ramach Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. W skład zawiązanego Konsorcjum weszły dwie polskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska oraz BALTIC CERAMICS.

BALTIC CERAMICS: Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii F2 oraz L

2012.12.27

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2012 roku uchwałę nr 982/12 dotyczącą zarejestrowania w depozycie 9 241 380 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz 6 909 555 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki BALTIC CERAMICS

BALTIC CERAMICS: W drodze na NewConnect.

2012.12.14

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2012 roku Zarząd BALTIC CERAMICS przekazał Dokument Informacyjny na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzedzający złożenie właściwego wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

BALTIC CERAMICS: BALTIC CERAMICS SA podbija portfele inwestorów z Texasu.

2012.12.13

Zarząd BALTIC CERAMICS SA w dniach 4-8 grudnia 2012 roku przeprowadził szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami w Houston, w stanie Texas w USA.

LST CAPITAL: LST CAPITAL S.A. na Polskim Sympozjum Technologicznym w Dolinie Krzemowej na Uniwersytecie Stanford.

2012.11.14

LST CAPITAL jako jedyny polski Venture Capital jest obecny na „POLAND – SILICON VALLEY SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM” w Dolinie Krzemowej w Kalifornii organizowanym przez Polsko – Amerykańską Radę Współpracy.

BALTIC CERAMICS: Zamknięcie subskrypcji akcji serii L

2012.11.09

Zarząd BALTIC CERAMICS, spółki z portfela LST CAPITAL S.A., poinformował, iż w dniu 09 listopada 2012 roku Spółka zamknęła subskrypcję akcji w ramach oferty prywatnej, poprzedzającej debiut Spółki na rynku NewConnect.

LZMO: Akcjonariusze planują zmiany w Statucie i Radzie Nadzorczej

2012.11.09

Jak poinformował Zarząd LZMO S.A w komunikacje z dnia 02 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 listopada 2012 roku ma zadecydować o zmianach w Statucie Spółki oraz o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

IN POINT: Emisja akcji serii H zakończona sukcesem

2012.11.09

IN POINT S.A, spółka z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A., notowana na rynku NewConnect poinformowała, iż w dniu 09 listopada 2012 roku zakończyła prywatną emisję akcji serii H o wartości 1.650.000 zł.

LST CAPITAL S.A. na dorocznej konferencji „Nafta i Gaz – Gaz Łupkowy 2012”

2012.10.30

8 listopada 2012 roku w sali notowań we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4 odbędzie się organizowana przez K&L Gates druga doroczna konferencja „Nafta i Gaz” – Gaz Łupkowy 2012.

LST CAPITAL: Wywiad z Dariuszem Janusem z dnia 1 października 2012 roku

2012.10.05

Wywiad z Prezesem Spółki, Panem Dariuszem Janusem, przeprowadzony dla telewizji TV BIZNES w dniu 1 października 2012 roku.

LZMO: Kolejne certyfikaty przyznane systemom kominowym

2012.10.05

W dniu 03 października 2012 roku spółka LZMO uzyskała informację o przyznaniu sześciu certyfikatów Budowlanego Instytutu Techniczno-Badawczego Praga systemom kominowym: UNIWERSAL IZO, DUO IZO, oraz systemom powietrzno-spalinowym: IZOSTAR SPS B i IZOSTAR Multi. Są to najnowsze pozycje w ofercie handlowej Spółki, które będą sprzedawane na rynki europejskie.

LZMO: Artur Majewski w Zarządzie Spółki

2012.09.27

27 września 2012 roku Rada Nadzorcza LZMO S.A. powołała Pana Artura Majewskiego na Wiceprezesa Zarządu LZMO S.A. Będzie on odpowiedzialny za realizację zadań sprzedażowych LZMO i budowanie marki oraz pozycji lidera technologicznego LZMO na krajowych i europejskich rynkach systemów kominowych.

LST CAPITAL: Wywiad z Dariuszem Janusem z dnia 11 września 2012 roku

2012.09.20

Wywiad z Prezesem Spółki, Panem Dariuszem Janusem, przeprowadzony dla telewizji TVN CNBC w dniu 11 września 2012 roku.

BALTIC CERAMICS i INDUSTRY TECHNOLOGIES: spółki z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A., złożyły wnioski o dotację na łączną kwotę 40 mln zł

2012.09.17

W dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2012 roku Zarząd LST CAPITAL S.A. powziął informację, iż Zarząd spółki BALTIC CERAMICS S.A. oraz Zarząd spółki INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. złożyły wnioski o dofinansowanie projektów wdrożenia wynalazków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IN POINT: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H

2012.09.06

Zarząd IN POINT S.A. poinformował, iż w dniu 05 września 2012 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 30 lipca 2012 r. podjął uchwałę, w której ustalił cenę emisyjną akcji na okaziciela serii H w wysokości 1,65 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję.

BALTIC CERAMICS: Ustalenie ceny emisyjnej akcji na 55 groszy

2012.09.06

W dniu 05 września 2012 roku Zarząd LST CAPITAL S.A., powziął informację, iż Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”), iż w dniu 05 września 2012 roku podjął uchwałę, w której ustalił cenę emisyjną akcji na okaziciela serii L w wysokości 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję. 

IN POINT: Nowa odsłona portalu Globlotto.com

2012.08.22

W dniu dzisiejszym Zarząd spółki IN POINT opublikował na swojej stronie internetowej informację o uruchomieniu nowej odsłony portalu Globlotto.com

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://www.in-point.pl/o-inpoint/aktualnosci/nowa-odslona-portalu-globlottocom

BALTIC CERAMICS: Ważne wydarzenia dla rozwoju projektu

2012.07.31

W dniu dzisiejszym, 31 lipca 2012 roku, tj. w 159 rocznicę powstania przemysłu naftowego na świecie, BALTIC CERAMICS S.A. udostępnił nową stronę internetową.

IN POINT: Zawiązanie spółki zależnej

2012.07.31

W dniu wczorajszym Zarząd IN POINT poinformował o zawiązaniu spółki zależnej, GlobLotto LLC z siedzibą w stanie Delaware, USA, której jedynym udziałowcem jest IN POINT S.A.

IN POINT: Nowa emisja akcji serii H celem sfinansowania dynamicznego rozwoju Spółki

2012.07.04

W dniu dzisiejszym, tj. 04 lipca 2012 roku, Zarząd IN POINT spółka akcyjna, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2012 roku, m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

LST CAPITAL: Pozytywne oceny formalne wniosków o Kredyt Technologiczny dla INDUSTRY TECHNOLOGIES i SUNSHINE GARDEN

2012.07.03

Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 roku spółka INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. otrzymała informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

LST CAPITAL: Wywiad z Dariuszem Janusem z dnia 19 czerwca 2012 roku

2012.06.19

Wywiad z Prezesem Spółki, Panem Dariuszem Janusem, przeprowadzony dla telewizji TVN CNBC.

ARKADIA: Pozytywna ocena formalna wniosku o Kredyt Technologiczny

2012.06.19

Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2012 roku PIW ARKADIA otrzymało informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach POIG – Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

IN POINT: Zawarcie istotnej umowy

2012.06.18

W dniu dzisiejszym Zarząd IN POINT poinformował o zawarciu istotnej umowy.

LST CAPITAL: Prezentacje projektów inwestycyjnych ARKADIA oraz BALTIC CERAMICS.

2012.06.06

W dniu dzisiejszym udostępniliśmy Państwu na naszej stronie internetowej prezentacje dwóch realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych: PIW Arkadia sp. z o.o. oraz BALTIC CERAMICS S.A.

LST CAPITAL: Aktualizacja prezentacji dla inwestorów

2012.04.27

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do zapoznania się z nową odsłoną prezentacji funduszu LST CAPITAL spółka akcyjna.

LST CAPITAL: wyniki finansowe w I kwartale 2012 roku.

2012.04.26

W dniu 26 kwietnia 2012 roku spółka LST CAPITAL opublikowała raport z wynikami finansowymi za I kwartał 2012 roku. Wzrost zysków i kapitałów własnych przełożył się wprost na poprawę wszystkich wskaźników rynkowych LST CAPITAL.

IN POINT: Globlotto.com rozpoczyna kampanię promocyjną w Ameryce Łacińskiej.

2012.04.19

Zarząd IN POINT poinformował, że Power2Success CO LTD, spółka w 100% zależna od IN POINT, rozwijająca portal globlotto.com rozpoczyna aktywną kampanię reklamową w Ameryce Łacińskiej. Pierwszym krajem, w którym zostanie przeprowadzona kampania będzie Meksyk.

LST CAPITAL: wpisanie do rejestru inwestorów kwalifikowanych.

2012.04.18

Zarząd LST CAPITAL pragnie poinformować, iż decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 marca 2012 roku spółka LST CAPITAL została wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych.

LZMO: Nota Informacyjna opublikowana przez Biuro Maklerskie BGŻ S.A.

2012.04.13

W dniu 30 marca 2012 roku Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. opublikowało Notę Informacyjną dotyczącą Spółki LZMO. Raport zawiera m.in. opis rynku i działalność Spółki LZMO oraz prognozy wyników Spółki na lata 2012 – 2014.

IN POINT: Globlotto.com odnotowuje rekordowe wzrosty.

2012.04.13

Zarząd IN POINT informuje o pozytywnych efektach kampanii marketingowych, przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku przez spółkę zależną Power2Success, właściciela platformy internetowej globlotto.com. IN POINT posiada 100% udziałów w Power2Success, spółce będącej właścicielem portalu i domeny globlotto.com.

BALTIC CERAMICS: W drodze na NewConnect.

2012.04.13

Zarząd LST CAPITAL podjął decyzję o przygotowaniu akcji Spółki BALTIC CERAMICS do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w drugiej połowie 2012 roku.

LZMO: Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. posiadają 750.000 akcji Spółki.

2012.04.12

LZMO, spółka portfelowa LST CAPITAL, poinformowała raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

LST CAPITAL: rekordowe wyniki za 2011 rok - ponad 10 mln zł zysku netto

2012.03.21

LST CAPITAL, działając jako Fundusz Venture Capital, skutecznie realizuje przyjętą strategię rozwoju.

W dniu 20 marca 2012 roku Zarząd spółki LST CAPITAL podał do wiadomości publicznej raport roczny z wynikami finansowymi za rok obrotowy 2011. Zysk netto ukształtował się na poziomie 10 255 tys. złotych.

IN POINT: Trzy nowe loterie na globlotto.com i hiszpańska wersja językowa.

2012.01.31

Globlotto.com udostępnia swoim użytkownikom trzy nowe loterie: dwie hiszpańskie „El Gordo” i „La Primitiva” oraz jedną włoską „Super Enalotto”. Ponadto dzięki procesowi globalizacji serwisu globlotto.com, portal już wkrótce uruchomi nową, hiszpańską wersję językową strony.

IN POINT: Globlotto.com rozpoczyna kampanię promocyjną na największej platformie zakupów grupowych w Polsce.

2012.01.20

Zarząd spółki IN POINT S.A. poinformował, że Power2Success CO LTD, spółka w 100 % zależna, posiadająca portal globlotto.com rozpoczyna aktywną kampanię reklamową na portalu groupon.pl. Akcja promocyjna potrwa 3 miesiące, a kupony będzie można nabyć już od 21 stycznia 2012 roku.

LZMO: na międzynarodowych targach budownictwa „budma 2012”.

2012.01.17

LZMO, spółka z portfela LST CAPITAL w dniach 24 – 27 stycznia 2012 roku przedstawi swoje ceramiczne produkty na jednych z największych międzynarodowych targach budowlanych jakie odbywają się w Europie Środkowo - Wschodniej „budma 2012”. Trzydniowe targi odbędą się w Poznaniu pod hasłem: „Budownictwo przyszłości”.

LST CAPITAL: WYWIAD Z DARIUSZEM JANUSEM Z DNIA 5 STYCZNIA 2012 ROKU

2012.01.10

Wywiad z Prezesem Spółki, Panem Dariuszem Janusem, przeprowadzony dla telewizji TVN CNBC w dniu 5 stycznia 2012 roku.

LST CAPITAL: Pierwszy dzień notowań akcji SFD S.A. na NewConnect, spółki z portfela LST CAPITAL

2012.01.10

W dniu wczorajszym, tj. 09 stycznia 2012 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji spółki SFD („Sport and Fitness Disivion”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. Kurs w pierwszym dniu notowań wzrósł z 0,14 zł, wg kursu odniesienia do 0,24 zł czyli o ponad 71% podczas pierwszych godzin notowań.

LST CAPITAL: ponad 10 mln zł zysku netto w 2011 roku

2012.01.04

Zarząd LST CAPITAL S.A. opublikował szacunki wyników finansowych Spółki za 2011 rok. Zysk netto ukształtował się na poziomie 10,1 mln zł, tj. ponad 3 krotnie wyżej od osiągniętego w 2010 roku, kiedy wyniósł 3 mln zł.

 

IN POINT: Sukces portalu globlotto.com należącego do IN POINT S.A., spółki z portfela LST CAPITAL S.A.

2012.01.04

Spółka IN POINT poinformowała, że 26 grudnia 2011 roku rozpoczęła się kampania promocyjna portalu globlotto.com w drugim największym serwisie zakupów grupowych w Polsce gruper.pl.

© 2021 IndygoTech Minerals