Aktualności

Zaproszenie na prezentację strategicznych planów LST CAPITAL S.A., LZMO S.A. oraz BALTIC CERAMICS S.A.

2013.10.23

Spółka informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku, na spotkaniu dedykowanym dla inwestorów indywidualnych Zarząd LST CAPITAL S.A. przedstawi strategię rozwoju na najbliższe lata. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele zarządów spółek LZMO S.A. oraz BALTIC CERAMICS S.A.

IN POINT: Zmiany w władzach spółki

2013.09.18

W ostatnich dniach w IN POINT S.A., spółce z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A., doszło do istotnych zmian personalnych w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 

IN POINT: Znaczące zwiększenie zaangażowania przez LST CAPITAL S.A.

2013.09.12

W dniu 11 września 2013 roku LST CAPITAL S.A. w wyniku podpisanych umów, znacżąco zwiększyło swoje zaangażowanie w spółce portfelowej IN POINT S.A.

BALTIC CERAMICS: złożenie dokumentów o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

2013.09.03

W dniu dzisiejszym Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. poinformował o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych.

BALTIC CERAMICS: W Polsce znaleziono ropę łupkową

2013.09.03

W złożach miedzi w Polsce odnaleziono łupkową ropę. Do roponośnych łupków dowierciła się spółka Miedź Copper, związana z kanadyjską grupą kapitałową Lumina Capital.

BALTIC CERAMICS: W Polsce znaleziono gaz łupkowy

2013.08.28

Do publicznej wiadomości przekazana została istotna informacja dla rozwoju projektu BALTIC CERAMICS.
Z odwiertu w pobliżu Lęborka na Pomorzu od ponad miesiąca jest wydobywany gaz łupkowy. Z odwiertu, który wykonała firma Lane Energy Poland, wydobywa się ok. 8 tysięcy metrów sześciennych gazu na dobę.

INDUSTRY TECHNOLOGIES: Zakończenie prac nad prototypem produktu

2013.07.24

Zarząd LST CAPITAL S.A. pozyskał informację od Zarządu INDSUTRY TECHNOLOGIES S.A., o zakończeniu prac nad opracowaniem prototypów izolatora średnich i wysokich napięć. Zgodnie z wewnętrznie przeprowadzonymi badaniami, prototypy te spełniają najwyższe światowe wymogi.

BALTIC CERAMICS: Otrzymanie pozytywnej decyzji środowiskowej

2013.07.17

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. poinformał, iż w dniu 16 lipca 2013 roku do biura Zarządu Spółki wpłynęła pozytywna decyzja środowiskowa wydana przez Organ Państwowy dotycząca złożonego przez Spółkę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego proppanty ceramiczne.

IN POINT: Rozpoczęcie promocji Globlotto.com na rynkach azjatyckich

2013.06.21

19 czerwca 2013 roku spółka portfelowa IN POINT S.A. poinformowała o rozpoczęciu kampanii promocyjno-marketingowej portalu Globlotto.com na rynkach azjatyckich.

LZMO: Publikacja raportów miesięcznych

2013.06.14

W dniu dzisiejszym spółka portfelowa LZMO S.A. rozpoczęła publikację raportów miesięcznych, które zawierać będą m.in. wartość przychodów uzyskiwanych przez spółkę ze sprzedaży produkowanych produktów.

Podziękowania dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.

2013.06.13

W imieniu Zarządu LST CAPITAL S.A. pragniemy złożyć podziękowania Panu Markowi Dybalskiemu, pełniącemu przez wiele lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. za całokształt pracy włożony w pracę w Radzie Nadzorczej oraz konstruktywną i efektywną współpracę z Zarządem.

BALTIC CERAMICS: uznanie protestu dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie

2013.06.05

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. informuje iż, otrzymał z Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki pismo, w którym uznano za zasadny Protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach programu PO IG 4.4.2.

BALTIC CERAMICS: "Oficjalne wyniki I konkursu BLUE GAS - Polski Gaz Łupkowy"

2013.05.22

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło oficjalne wyniki pierwszego konkursu w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. W gronie konsorcjów, których projekty otrzymają dofinansowanie, znalazło się również konsorcjum którego liderem jest spółka BALTIC CERAMICS S.A.

BALTIC CERAMICS: rozpoczęcie rozmów biznesowych z jednym ze światowych liderów w branży proppantów ceramicznych

2013.05.14

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę o zachowaniu poufności w związku z rozpoczęciem rozmów dotyczących możliwej współpracy biznesowej z jednym ze światowych liderów w produkcji proppantów ceramicznych z Europy.

BALTIC CERAMICS: podpisanie umowy poufności z producentem proppantów ceramicznych

2013.05.10

W dniu dzisiejszym Zarząd BALTIC CERAMICS S.A., spółki portfelowej LST CAPITAL S.A., poinformował o podpisaniu umowy poufności z jednym z trzech największych producentów proppantów ceramicznych na świecie.

IN POINT: 100.000 użytkowników portalu Globlotto.com

2013.04.23

Zarząd IN POINT S.A., spółki portfelowej LST CAPITAL S.A., poinformował o przekroczeniu przez portal Globlotto.com bariery 100.000 zarejestrowanych użytkowników.

BALTIC CERAMICS: podpisanie listu intencyjnego z chińskim producentem proppantów

2013.04.11

W dniu dzisiejszym Zarząd BALTIC CERAMICS S.A., spółki portfelowej LST CAPITAL S.A., poinformował o podpisaniu w dniu 09 kwietnia 2013 roku listu intencyjnego z wiodącym producentem proppantów ceramicznych z Chin.

BALTIC CERAMICS: umowa o zachowaniu poufności inicjującą współpracę z producentem proppantów ceramicznych z USA

2013.04.11

W dniu dzisiejszym Zarząd BALTIC CERAMICS S.A., spółki portfelowej LST CAPITAL S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 09 kwietnia 2013 roku umowy o zachowaniu poufności z producentem proppantów ceramicznych ze Stanów Zjednoczonych.

BALTIC CERAMICS: złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do ASO NewConnect

2013.02.26

BALTIC CERAMICS S.A. złożyła wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

BALTIC CERAMICS: Spółka otrzymała wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

2013.01.11

Zarząd Spółki BALTIC CERAMICS otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na ochronę patentową proppantów ceramicznych.

© 2021 IndygoTech Minerals