Aktualności

Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych

2015.10.23

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku trwają prace wykończeniowe budynku zaplecza przemysłowego przy hali produkcyjnej.

Wykonano fundamenty i podpory pod konstrukcję wsporczą (stalową) dla silosów pomiędzy halą produkcyjną a halą przygotowania proppantów.

Finalizowane są prace związane z instalowaniem konstrukcji stalowej dla silosów przed halą wstępnego przygotowania proppantów. Po dostawie młyna oraz filtrów (planowany termin to 46 tydzień 2015 r.) nastąpi zamknięcie hali wstępnego przygotowania proppantów.

Postępują prace związane z infrastrukturą, w tym układanie kostki brukowej i podziemnym okablowaniem zakładu.

Zdjęcia z placu budowy

Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Październik 2015

2015.10.14

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończono prace związane z zamknięciem hali magazynowej, zainstalowano świetliki oraz wylano posadzkę przemysłową.

Prace związane z ustawieniem konstrukcji stalowej hali produkcyjnej przygotowania proppantów i jej częściowym zamknięciem zostały zakończone. Całość hali zostanie zamknięta po posadowieniu młyna.

Trwają prace związane z infrastrukturą i podziemnym okablowaniem zakładu.

Electroceramics SA. – Zaawansowanie projektu Industry Technologies S.A.

2015.10.02

2 października 2015 r. spółka zależna, Industry Technologies S.A. przedstawiła stan zaawansowania prac związanych z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych rur elektroizolacyjnych”.

Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Wrzesień

2015.09.09

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku na ukończeniu są prace związane z zamknięciem hali magazynowej, instalowane są również świetliki. Zakończono prace fundamentowe w hali produkcyjnej przygotowania proppantów pod instalację młyna kulowego. Aktualnie prowadzone są prace związane z ustawieniem konstrukcji stalowej hali produkcyjnej przygotowania proppantów i jej częściowym zamknięciem. Całość hali zostanie zamknięta po posadowieniu młyna.

Równolegle prowadzone są prace związane z infrastrukturą i podziemnym okablowaniem zakładu.

Trwają prace wykończeniowe w części zaplecza przemysłowego przy hali produkcyjne. W hali produkcyjnej ukończono zbrojenia pod wybrane urządzenia wchodzące w skład linii granulacji mechanicznej.

W 39. tygodniu 2015 r. rozpoczną się pace montażowe silosów przed halą produkcyjną przygotowania proppantów.

Electroceramics SA. – Zaawansowanie projektu Industry Technologies S.A. Wrzesień

2015.09.02

2 września 2015 r. spółka zależna, Industry Technologies S.A. przedstawiła najważniejsze fakty związane z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych rur elektroizolacyjnych”.

Na początku lipca 2015 r. wykonane zostały fundamenty technologiczne i torowiska wraz z rozprowadzeniem sieci kabli zasilających. W sierpniu 2015 r. nastąpiła dostawa linii do wypalania kluczowej dla całego projektu rozpoczęty został montaż tej linii. Po zakończeniu montażu linii wypalania będzie prowadzony montaż kolejnych linii technologicznych.

Zakup urządzeń został sfinansowany z II transzy zaliczki otrzymanej z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

 

 

Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Sierpień

2015.08.03

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończono prace fundamentowe hali granulacji z zapleczem, hali wstępnego przygotowania surowców oraz hali magazynowej. Wykonano również fundamenty pod silosy przed halą wstępnego przygotowania surowców oraz fundament pod młyn obrotowy wewnątrz hali. Pozostały do wykonania fundamenty pod silosy przed halą granulacji oraz fundamenty pod piec obrotowy. Zamknięto budynek portierni.

Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej i zamykanie hali. Prace potrwają ok. 3 tygodni.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A.

2015.06.19

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. informuje, że Spółka LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) otrzymała zawiadomienie osoby zobowiązanej o zawartych transakcjach na akcjach Spółki w okresie od 18.05.2015 r. do 17.06.2015 r. przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Baltic Ceramics Investments S.A.

2015.06.19

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. informuje, że Spółka Baltic Ceramics Investments  S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) otrzymała  zawiadomienie osoby zobowiązanej, sporządzone zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy, o transakcjach nabycia akcji Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 17.06.2015 r przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy z osobą zawiadamiającą.

Prognoza finansowa LZMO na lata 2015 - 2017

2015.06.17

W dniu 17 czerwca 2015 r. IndygoTech Minerals S.A. otrzymał od Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Emitent”) prognozę wyników finansowych LZMO S.A. na lata 2015 – 2017, którą Spółka opublikowała do publicznej wiadomości raportem EBI nr 18.   

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. na lata 2016 - 2018

2015.06.08

W dniu 8 czerwca 2015 r. IndygoTech Minerals S.A. otrzymał od Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) prognozę skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. na lata 2016 – 2018, którą opublikowała do publicznej wiadomości raportem EBI nr 23.   

Baltic Ceramics – Aktualny stan prac na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych

2015.06.08

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończone zostały prace pomiarowe, plantowanie powierzchni gruntu oraz formowanie i zagęszczanie nasypów od górnej granicy działki do fundamentów hali.

Baltic Ceramics Investments S.A.– Baltic Ceramics Investments S.A. poinformowała o realizacji projektu pt. „Linia Pilotażowa do produkcji proppantów ceramicznych i testowanie w warunkach rzeczywistych” przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A.

2015.06.01

W dniu 1 czerwca 2015 r. Baltic Ceramics Investments S.A. przedstawiła raport na temat zaawansowania projektu pt. „Linia Pilotażowa do produkcji proppantów ceramicznych i testowanie w warunkach rzeczywistych”, realizowanego przez spółkę zależną pod firmą Baltic Ceramics S.A. w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali Demonstrator +.

Baltic Ceramics – Nowy wykonawca kontynuuje budowę zakładu proppantów ceramicznych

2015.05.29

W dniu 29 maja 2015 r. Komisja konkursowa Baltic Ceramics S.A. zadecydowała o wyborze firmy Budownictwo Ogólne i Przemysłowe „KIN – BUD” Kinga Zarzycka z Lubina na generalnego wykonawcę, który będzie kontynuował budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w klasach HSP oraz ISP przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A.

2015.03.19

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. realizująca projekt budowy pierwszej w Unii Europejskiej fabryki proppantów ceramicznych, materiału stosowanego przy wydobyciu węglowodorów, poinformowała o możliwości zwiększenia potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w dwóch podstawowych klasach: HSP i ISP.

Istotne znaczenie ma tu odkrycie w Polsce dużych zasobów złóż tight gas, w formacjach piaskowca, które wymagają stosowania proppantów ceramicznych o wysokiej („HSP”) i średniej („ISP”) wytrzymałości.

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. – Ostatni kluczowy przetarg

2015.03.11

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. – zamierzająca produkować i dostarczać proppanty ceramiczne dla sektora oil&gas – w dniu 10 marca 2015 r. poinformowała o wyborze dostawcy pieca obrotowego opalanego gazem z coolerem, stanowiącego część linii spiekania granulatu.

Grupa Electroceramics S.A.: Postępy w budowie zakładu ceramicznych osłon elektroizolacyjnych w technologii izostatycznej

2015.02.27

Grupa Electroceramics S.A. realizuje projekt pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych” w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Grupa Baltic Ceramics Investments – postępy w realizacji inwestycji budowalnej

2015.02.26

Rozbudowa Centrum Proppantów Ceramicznych w Lubsku
Baltic Ceramics kontynuuje prace w ramach projektu pt. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +.

Baltic Ceramics Investments S.A.: Baltic Ceramics Investments S.A. zbliża się do skompletowania wszystkich niezbędnych elementów linii produkcji proppantów ceramicznych

2015.02.24

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. – zamierzająca produkować i dostarczać proppanty ceramiczne dla sektora oil&gas – w dniu 24 lutego 2015 r. poinformowała o wyborze dostawcy suszarni fluidyzacyjnej.

Electroceramics S.A.: Grupa Electroceramics S.A. znacząco wzmacnia swój potencjał produkcyjny dla sektora elektroenergetycznego

2015.02.19

Grupa Electroceramics – dążąca do zajęcia pozycji lidera w produkcji do sektora elektroenergetycznego – podpisała w dniu 16 lutego 2015 r. list intencyjny o wzajemnej współpracy z wiodącym w branży producentem urządzeń elektroenergetycznych („Partner”), którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych Industry Technologies S.A.

LZMO spółka portfelowa członkiem komitetu normalizacyjnego ds. kominów

2015.02.17

W dniu 16 lutego 2015 r. spółka portfelowa, LZMO S.A. poinformowała, iż decyzją Prezesa Zarządu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy s dnia 12 września 2092 r. o normalizacji została powołana na członka Komitetu Technicznego nr 318 ds. Kominów („KT ds. Kominów”).

Drogi innowacyjnych przedsiębiorstw po kapitał

2015.01.19

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Panem Dariuszem Janusem, Prezesem Zarządu innowacyjnej grupy przemysłowej IndygoTech Minerals, który ukazał się magazynie ekonomiczno-biznesowym „MANAGER MBA”.

© 2021 IndygoTech Minerals