Aktualności

Ogłoszenie o wyborze firmy audytorskiej

2019.01.29

W związku z realizacją procedury wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego IndygoTech Minerals za rok 2018 i 2019 oraz oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za 2019  kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące ww. badań.

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie powyższych badań w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 r. z dopiskiem: "Oferta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019" w formie elektronicznej na adres: office@indygotechminerals.com.

© 2021 IndygoTech Minerals