Historia Spółki

1950 r. Powstanie Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Żarach
   
1995 r. Przekształcenie ŻZPO w Żarach w Spółce Akcyjnej
   
2005 r. Zmiana nazwy firmy na LUSATIA S.A.
   
13.08.2008 r. Pierwsze notowanie akcji spółki na rynku alternatywnym NewConnect
   
07.10.2008 r. Zmiana przedmiotu działalności na „działalność holdingów finansowych”
   
18.02.2010 r. Zmiana nazwy spółki na LST CAPITAL S.A.
   
19.03.2010 r. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego LST CAPITAL S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
   
26.05.2010 r. Przeniesienie notowania akcji Spółki LST CAPITAL z rynku NewConnect na rynek podstawowy
   
18.05.2010 r. Debiut spółki portfelowej IN POINT S.A. na rynku NewConnect
   
18.05.2010 r. Debiut spółki portfelowej LZMO S.A. na rynku NewConnect
   
28.10.2013 r. Zmiana strategii rozwoju spółki - koncentracja na branży ceramicznej
   
21.12.2013 r. Zmiana nazwy firmy na IndygoTech Minerals S.A.

© 2021 IndygoTech Minerals