Misja

IndygoTech Minerals daje inwestorom szansę uczestnictwa we wzroście jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich w najbardziej przyszłościowych segmentach tego rynku, związanych ze wzrostem efektywności energetycznej poprzez zastosowanie wysokich przemysłowych technologii ceramicznych.

IndygoTech Minerals wdraża innowacyjne technologie przemysłowe do swoich spółek portfelowych. Celem strategicznym jest uzyskanie przez spółki portfelowe znaczącej i trwałej przewagi konkurencyjnej w regionie oraz na rynkach europejskich, gwarantującej im długoterminowy wzrost wartości, skali działania oraz ekspansję na rynkach zagranicznych.

© 2022 IndygoTech Minerals