Strategia rozwoju

IndygoTech Minerals inwestuje w innowacyjne przemysłowe projekty technologiczne, o bardzo wysokim potencjale wzrostu co najmniej w skali regionu i trwałych przewagach konkurencyjnych, których celem jest wzrost efektywności energetycznej.

Główne założenia i cele strategii na lata 2014-2016 to:

1. Stworzenie najbardziej zaawansowanego technologicznie przemysłowego holdingu ceramicznego, opierającego swoje przewagi konkurencyjne na wiedzy i technologii. Wykorzystanie tej wiedzy i technologii dla wzrostu efektywności energetycznej.

2. Koncentracja inwestycji w obszarze zaawansowanych przemysłowych technologii ceramicznych, które nie mają konkurencji w regionie i które mają perspektywy bardzo wysokich stóp wzrostu.

3. Rozwój kluczowych projektów: LZMO S.A., BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. i  INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.:

  • Docelowo osiągnięcie przez LZMO S.A. co najmniej 10% udziału w regionalnym rynku systemów kominowych o wartości 1,4 mld zł rocznie.
  • Docelowo osiągnięcie przez BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. jako grupy pozycji wiodącego producenta ultralekkich proppantów ceramicznych, z 5% udziałem w światowej produkcji proppantów ceramicznych.
  • Wejście przez INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. na rynek izolatorów formowanych izostatycznie w technologii C-130 i osiągnięcie pozycji regionalnego lidera dostaw dla przemysłu elektroenergetycznego w zakresie korpusów izolacyjnych do wysokich napięć.

4. Wprowadzenie wszystkich trzech projektów na giełdę w celu uzyskania ich rynkowej wyceny. Równocześnie lub następnie wyjście z inwestycji do inwestorów branżowych w celu maksymalizacji stopy zwrotu.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals