Rada Nadzorcza

Tomasz Dąbrowski

Pan Tomasz Dąbrowski posiada doświadczenie w zakresie zarządzania. W 2003 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje kierownicze w wielu podmiotach gospodarczych, w tym pełniąc funkcje związane z odpowiedzialnością za sporządzanie sprawozdań finansowych....

Anna Bożejewicz

Urszula Reczek

Pani Urszula Reczek jest absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich Szkoły Głównej Handlowej /1999r./. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie /2004/. Posiada certyfikat...

Juliusz Bolek

Juliusz Bolek    Wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje Pan Juliusz Bolek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1992)  i Polskiej Akademii Nauk (2011), zdał również egzamin państwowy dla kandydatów na członków Spółek Skarbu Państwa (2002). Posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut...

Marek Dybalski

  Marek Dybalski – Członek Rady Nadzorczej   Wykształcenie: Politechnika Łódzka, Wydz. Mechaniczny, Specjalność: Samochody i Ciągniki, 1982-1987 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania i Marketingu, Specjalność: Zarządzanie Finansami, Studia Podyplomowe, 1993-1995 SGH/Minnesota University, MBA,...

© 2021 IndygoTech Minerals