Dariusz Janus - Prezes Zarządu

Pan Dariusz Janus dołączył do składu Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej z 30 października 2008 roku obejmując funkcję Prezesa Zarządu.

Wykształcenie:
Pan Dariusz Janus jest absolwentem Humboldt Universitaet zu Berlin (1995), Institut Francoise de Gestion w Warszawie (1995). Skończył również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1997) oraz studia podyplomowe w zakresie analizy ekonomicznej i teorii inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1999).

 

Przebieg kariery zawodowej:

1995 - 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. - analityk akcji,
1997 - 1999 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. – analityk akcji, analityk obligacji,
1999 - 2001

PZU Życie S.A. – Naczelnik Wydziału Analiz, Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych,

2001 - 2003

7 NFI S.A. - Dyrektor inwestycyjny, Członek Zarządu,

2003 - 2005 Aurora Investments sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2003 - 2007 Sondaż Plus sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
2003 - 2007 Magura Park sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
2007 - 2008 LUSATIA S.A. - Wiceprezes Zarządu,
2007 - 2009 LZMO sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
2008 - 2009 SOL VENTURES S.A. – Prezes Zarządu,
2008 - obecnie IndygoTech Minerals S.A. (d. LST CAPITAL S.A.) – Prezes Zarządu.


Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2010 - obecnie   LZMO S.A.
2010 - obecnie INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2010 - obecnie BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. (d. IN POINT S.A.)
2010 - obecnie BALTIC CERAMICS S.A.


 

© 2021 IndygoTech Minerals