Opis działalności

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. jest spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych. Pierwszym projektem inwestycyjnym realizowanym przez Spółkę w branży Oil&Gas jest PRO CERAMICS S.A.

PRO CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych.

Strona internetowa BALTIC CERAMICS INVESTMENTS


KRS: 0000362454
Kapitał zakładowy: 9 810 000,00 złotych

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals