Opis działalności

ELECTROCERAMICS S.A. poprzez swoją spółkę celową Industry Technologies S.A. realizuje projekt inwestycyjny polegający na produkcji elementów dla przemysłu energetycznego, w tym izolatorów, stosowanych przy transporcie energii elektrycznej liniami średnich i wysokich napięć. Produkty te, znacznie przewyższające jakością dotychczas stosowane i umożliwiają osiągnięcie oszczędności z tytułu strat związanych z przesyłem prądu elektrycznego o co najmniej 15%.

Wzrost rynku izolatorów oraz innych elementów o podobnych właściwościach jest silnie związany z koniecznymi do poniesienia nakładami inwestycyjnymi w branży transportu energii elektrycznej w Polsce. Dodatkowo, popyt na nowe rozwiązania będzie stymulowany przez konieczność uzyskiwania coraz wyższej wydajności i mniejszych strat przesyłowych sieci energetycznych.


Udział IndygoTech Minerals S.A. w kapitale zakładowym: 59,88%

KRS:
0000296734
kapitał zakładowy: 19 768 969,01 złotych

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals