Historia emisji akcji

Opis Liczba akcji
(w szt.)
Liczba akcji narastająco
(w szt.)

Cena nominalna
(w zł)

Kapitał zakładowy
(w zł)
Data rejestracji w KRS
seria A - przekształcenie PP w Spółkę Akcyjną 490.000 490.000 10,00 4.900.000,00 30.12.1995
obniżenie kapitału 490.000 490.000 2,00 980.000,00 -
seria B - prywatna subskrybcja 25.000 515.000 2,00 1.030.000,00  30.03.2007
obniżenie kapitału  -265.000 250.000 2,00 500.000,00 28.09.2007
split 1:40  10.000.000 10.000.000 0,05 500.000,00 29.10.2007
seria C 800.000 10.800.000 0,05 540.000,00 16.08.2008
seria D 20.000.000 30.800.000 0,05 1.540.000,00 25.11.2008
seria E 3.136.148 33.936.148 0,05 1.696.807,40 25.11.2008
seria F 999.996 34.936.144  0,05 1.746.807,20 25.11.2008
seria G - publiczna subskrypcja 9.105.727 44.041.871 0,05 2.202.093,55 13.05.2010
seria H - prywatna subskrypcja 13.625 44.055.496  0,05 2.202.774,80 06.07.2011
seria H - prywatna subskrypcja 129.376 44.184.872 0,05 2.209.243,60 15.07.2011
seria H - prywatna subskrypcja 125.931 44.310.803 0,05 2.215.540,15 04.08.2011
seria I - prywatna subskrypcja
8.000.000 52.310.803 0,05 2.615.540,15 11.03.2015

seria J

prywatna

subskrypcja

11.489.197 63.800.000 0,05 3.190.000,00 29.10.2015

© 2021 IndygoTech Minerals