Oferta publiczna

Oferta Spółki LST CAPITAL obejmowała łącznie 9.105.727 nowych akcji serii G. Podzielona została na dwie transze – około 60% emisji (6.080.416 akcji) trafiło do rąk inwestorów instytucjonalnych, pozostała część (3.919.584 akcji) do małych inwestorów.

Cena emisyjna akcji wynosiła 1,40 zł wobec ceny maksymalnej określonej na 1,50 zł za akcję. Funkcję oferującego podczas emisji pełniło Biuro Maklerskie BOŚ. Pierwsze notowanie akcji Spółki miało miejsce 26 maja 2010 r.

W ramach emisji fundusz pozyskał 12,7 mln zł, które wykorzystywane są na inwestycje w firmy prywatne. Strategia LST CAPITAL przewiduje wprowadzanie spółek portfelowych na Giełdę Papierów Wartościowych.

Harmonogram Oferty Publicznej Akcji LST CAPITAL S.A.

Wydarzenie   Termin
Budowa księgi popytu (book-building) w Transzy Dużych Inwestorów   29 - 31 marca 2010
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej   31 marca 2010
Dzień Własności Akcji   08 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów   01 - 19 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów   14 - 19 kwietnia 2010
Termin przydziału akcji serii G   do 26 kwietnia 2010

 

© 2021 IndygoTech Minerals