Dane finansowe

Więcej informacji odnajdą Państwo w zakładce poświęconej raportom okresowym IndygoTech Minerals.

2014201320122011
Przychody ze sprzedaży 40 00013 474 3024 460 18012 618 657
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację [EBITDA] -426 376-18 422 755-8 871 1132 820 515
Zysk z działalności operacyjnej [EBIT] -430 076-18 455 304-8 989 517-2 949 374
Zysk brutto -38 662 05945 725 044-5 040 46112 722 260
Zysk netto -30 769 81035 912 299-4 946 71910 255 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 113 95868 663 5806 187 38613 402 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 389 230-65 352 707-5 671 356-16 335 835
Przepływy pieniężnez działalności finansowej -530 702-3 286 052-1 391 7813 738 537
Przepływy pieniężne netto razem -27 51424 821-875 751805 513
Aktywa razem 60 900 85096 631 73750 814 89855 307 958
Aktywa trwałe 159 3933 002 9506 361 57217 859 193
Aktywa obrotowe 60 741 45793 628 78744 453 32537 448 765
Kapitał własny 46 288 84377 058 65341 219 34146 166 060
Kapitał zakładowy 2 215 5402 215 5402 215 5402 215 540
Zobowiązania i rezerwy razem 14 612 00619 573 0849 595 5579 141 898
Zobowiązania długoterminowe 0,004 773 9852 032 7241 706 775
Zobowiązania krótkoterminowe 9 742 0142 113 5932 442 3853 631 560
Liczba akcji [szt.] 44 310 80344 310 80344 310 80344 310 803
Wartość księgowa na 1 akcję 1,041,740,931,04
Zysk netto na 1 akcję -0,690,81-0,110,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,000,000,000,00

© 2021 IndygoTech Minerals