Generator wykresów

Rok Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację [EBITDA]
2006 13296357.00 -1002056.00
2007 13857290.00 -1409214.00
2008 14235705.00 -59774.00
2009 1747419.00 -277425.00
2010 2829091.00 228632.00
2011 12618657.16 2820515.15
2012 4460180.23 -8871112.50
2013 13474302.00 -18422755.00
2014 40000.00 -426376.00

© 2021 IndygoTech Minerals