Kalendarium

Data
2017.11.29 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
2017.09.29 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r.
2017.05.30 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
2017.04.28 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

© 2021 IndygoTech Minerals