18/2017 Rejestracja akcji serii K w KDPW (2017-05-15, 18;58)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 311/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 maja 2017 r. („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd KDPW postanowił w dniu 18 maja 2017 r. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.149.189 (dziesięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz nadać im kod PLLSTIA00083.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals