24/2017 Powiadomienia osób pełniących obowiązki zarządcze o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii B (2017-09029, 18;07)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2017 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o nieodpłatnym nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki. 

 

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals