29/2018 Zawieszenie postepowania z powództwa PZU S.A.

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) nawiązując do raportu ESPI nr 12/2018 z dnia 2 maja 2018 roku informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała informację od pełnomocnika Spółki, iż Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku postanowił z urzędu o zawieszeniu postępowania w sprawie z powództwa PZU S.A. o zapłatę 10.026.212,50 zł wraz z odsetkami solidarnie przez PRO CERAMICS S.A., BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. oraz IndygoTech Minerals S.A.

 

Informacja o uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Sądu zostanie przekazana do wiadomości publicznej niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacja poufna

© 2021 IndygoTech Minerals