40/2016 Informacja poufna – Wykup i umorzenie obligacji serii B (2016-12-29, 13.09)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku podjął uchwałę o umorzeniu 600 sztuk obligacji serii B, wyemitowanych przez Spółkę z terminem wykupu 01.03.2016 r., o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł, których posiadaczem był OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH.

 

Umorzenie obligacji serii B nastąpiło w wyniku ich całkowitego wykupu.

 

W wyniku wykupu 600 sztuk obligacji serii B Emitent spełnił wszystkie świadczenia wynikające z wyemitowanych obligacji serii B.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals