Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2008.11.29 36/2010 EBI Nabycie aktywów o istotnej wartości
2008.11.29 37/2008 EBI Informacja o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji polegającej na dofinansowaniu projektu inwestycyjnego ze środków unijnych
2008.11.27 33/2008 EBI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2008.11.27 34/2008 EBI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2008.11.27 35/2008 EBI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2008.11.27 31/2008 EBI Zmiana statutu Spółki
2008.11.27 32/2008 EBI Zmiana statutu Spółki
2008.11.26 29/2008 EBI Zmiana statutu Spółki
2008.11.26 30/2010 EBI Nabycie aktywów o istotnej wartości
2008.11.25 28/2008 EBI Zakończenie prywatnej oferty akcji serii D, E i F Spółki
2008.11.25 26/2008 EBI Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Pasaż Łużycki Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach
2008.11.25 27/2008 EBI Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Lusatia Fashion Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach
2008.11.12 25/2008 EBI Projekty uchwał NWZ Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2008 roku
2008.11.04 24/2008 EBI Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2008 roku
2008.10.30 20/2008 EBI Zmiany w zarządzie Spółki
2008.10.30 22/2008 EBI Zmiany w zarządzie Spółki
2008.10.30 23/2008 EBI Zmiany w zarządzie Spółki
2008.10.30 21/2010 EBI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2008.10.24 19/2008 EBI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2008.10.22 18/2008 EBI Nabycie 100% akcji TOTMES CONNECT S.A.
2008.10.20 17/2008 EBI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2008.10.16 16/2008 EBI Zmiana praw z instrumentów finansowych
2008.10.07 14/2008 EBI Treść uchwała podjętych przez NWZ w dniu 07.października 2008 roku.
2008.10.01 13/2008 EBI Powołanie osoby nadzorującej
2008.09.30 12/2008 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dnio 30 września 2008 roku
2008.09.30 11/2008 EBI Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 30 września 2008 roku
2008.09.29 10/2008 EBI Projekty uchwał NWZ Spólki zwołanego na dzień 7 października 2008 roku
2008.09.22 9/2008 EBI Projekty uchwał NWZ Spólki zwołanego na dzień 30. września 2008 roku
2008.09.15 8/2008 EBI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 07. października 2008 r.
2008.09.10 7/2008 EBI Umowa istota
2008.09.08 6/2008 EBI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2008.08.12 4/2008 EBI Wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
2008.08.12 3/2008 EBI Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
2008.08.12 5/2008 EBI Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C w KDPW
2008.08.06 2/2008 EBI Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii
2008.08.06 1/2008 EBI Przystąpienie do EBI

© 2022 IndygoTech Minerals