Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2011.12.31 48/2011 ESPI Realizacja warunku umowy inwestycyjnego dotyczącej gazu łupkowego - nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółki zależne
2011.12.31 47/2011 ESPI Realizacja warunków umowy inwestycyjnego dotyczącej gazu łupkowego
2011.12.14 46/2011 ESPI Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej sektora gazu łupkowego.
2011.12.09 45/2011 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2011.12.09 44/2011 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2011.12.07 43/2011 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Zarządu.
2011.12.07 42/2011 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2011.11.25 41/2011 ESPI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.11.25 40/2011 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2011.10.28 39/2011 ESPI Powołanie Zarządu LST CAPITAL S.A. na nową kadencję.
2011.09.16 38/2011 ESPI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.09.02 37/2011 ESPI Ustalenie tekstu jednolitego Statutu LST CAPITAL S.A.
2011.09.02 36/2011 ESPI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.09.02 35/2011 ESPI Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
2011.08.25 34/2011 ESPI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.08.05 33/2011 ESPI Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2011.07.29 32/2011 ESPI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.
2011.07.27 31/2011/K ESPI Korekta raportu - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Wiceprezesa Zarządu
2011.07.26 31/2011 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
2011.07.25 30/2011 ESPI Ustalenie tekstu jednolitego Statutu LST CAPITAL S.A.
2011.07.25 29/2011 ESPI Rejestracja zmian w Statucie LST CAPITAL S.A.
2011.07.19 28/2011 ESPI Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2011.07.13 27/2011 ESPI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LST CAPITAL spółka akcyjna.
2011.06.30 26/2011 ESPI Powołanie Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. na nową indywidualną kadencję
2011.06.30 25/2011 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2011 r.
2011.06.30 24/2011 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku oraz tekst jednolity Statutu.
2011.06.27 23/2011 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.06.23 22/2011 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.06.15 21/2011 ESPI Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu przetwarzania folii poliolefinowych
2011.06.15 20/2011 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.06.14 19/2011 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.
2011.06.13 18/2011 ESPI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2011.06.10 17/2011 ESPI Korekta uzupełniająca raportu za 2010 rok – wykorzystanie środków z emisji akcji serii G
2011.06.09 16/2011 ESPI Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku
2011.06.09 15/2011 ESPI Zawiadomienie o stanie posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.06.09 14/2011 ESPI Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2011.06.08 10K/2011 ESPI Przejęcie znaczących aktywów od Global Connect sp. z o.o. – korekta
2011.06.08 09K/2011 ESPI Przejęcie znaczących aktywów od Pasażu Łużyckiego sp. z o.o. – korekta
2011.06.03 13/2011 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2011.06.03 12/2011 ESPI Rezygnacja Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.
2011.06.03 11/2011 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A., zmianach statutu oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011.05.27 10/2011 ESPI Przejęcie znaczących aktywów od podmiotu zależnego
2011.05.20 09/2011 ESPI Przejęcie znaczących aktywów od podmiotu zależnego
2011.04.29 08/2011 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Rady Nadzorczej
2011.03.30 07/2011 ESPI Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej z TeleKontakt sp. z o.o.
2011.03.23 06/2011 ESPI Powołanie Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.
2011.03.21 05/2011 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2011.02.03 04/2011 ESPI Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H LST CAPITAL S.A.
2011.02.03 03/2011 ESPI Przyjęcie do KDPW akcji serii H LST CAPITAL S.A.
2011.02.02 02/2011 ESPI Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
2011.01.31 01/2011 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

© 2022 IndygoTech Minerals