Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2012.12.11 43/2012 ESPI Przekazanie odsetek od Obligacji serii A LST CAPITAL S.A.
2012.12.06 42/2012 ESPI Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
2012.11.29 41/2012 ESPI Powołanie Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.
2012.11.29 40/2012 ESPI Rezygnacja Członka Zarządu LST CAPITAL S.A.
2012.11.23 39/2012 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2012.11.23 38/2012 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2012.10.17 37/2012 ESPI Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii A.
2012.10.15 36/2012 ESPI Emisja obligacji serii A – Nota informacyjna
2012.10.12 35/2012 ESPI Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A.
2012.10.01 34/2012 ESPI Rejestracja obligacji serii A LST CAPITAL S.A. w KDPW
2012.10.01 33/2012 ESPI Zawarcie istotnych umów kredytowych przez spółki zależne
2012.09.25 32/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Rady Nadzorczej i podmiot od niego zależny
2012.09.17 31/2012 ESPI Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2012.09.17 30/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.09.17 29/2012 ESPI Zbycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę osobę blisko związaną z osobą zarządzającą
2012.09.14 28/2012 ESPI Przyznanie promesy premii technologicznej spółce z portfela LST CAPITAL S.A.
2012.08.31 27/2012 ESPI Informacja o rekomendowaniu do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów realizowanych przez spółki portfelowe Emitenta
2012.08.17 26/2012 ESPI Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst oraz zakończenie subskrypcji obligacji serii A
2012.07.02 25/2012 ESPI Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A.
2012.06.30 24/2012 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ LST CAPITAL S.A. w dniu 30.06.2012 r.
2012.06.30 23/2012 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012.06.28 22/2012 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A., zmiany Statutu oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012.06.19 21/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.18 20/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.15 19/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.14 18/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.13 17/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.12 16/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.12 15/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.11 14/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.08 13/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.08 12/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.06 11/2012 ESPI Nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą
2012.06.05 10/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.05 09/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko z nią związaną
2012.06.04 08/2012 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2012.06.04 07/2012 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A.
2012.06.02 06/2012 ESPI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2012.04.23 05/2012 ESPI Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku
2012.03.20 04/2012 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2012.01.10 03/2012 ESPI Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2012.01.04 02/2012 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012.01.04 01/2012 ESPI Szacunki wyników finansowych LST CAPITAL S.A. za 2011 rok

© 2022 IndygoTech Minerals