Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2013.12.22 48/2013 ESPI Powołanie członków Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.
2013.12.22 47/2013 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku.
2013.12.22 46/2013 ESPI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku oraz tekst jednolity Statutu
2013.12.18 45/2013 ESPI Sfinalizowanie przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. przez spółkę zależną, IN POINT S.A.
2013.12.09 44/2013 ESPI Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013.12.03 43/2013 ESPI Podpisanie umowy kooperacyjnej przez spółkę zależną.
2013.11.25 42/2013 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu Spółki.
2013.11.22 41/2013 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.
2013.11.18 40/2013 ESPI Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2013.11.15 39/2013 ESPI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013.11.08 38/2013 ESPI Zbycie akcji BALTIC CERAMICS S.A. i objęcie akcji IN POINT S.A.
2013.11.08 37/2013 ESPI Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013.11.07 36/2013 ESPI Podpisanie umowy o dofinansowanie przez BALTIC CERAMICS S.A.
2013.10.28 35/2013 ESPI Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016
2013.10.24 34/2013 ESPI Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR
2013.10.22 33/2013 ESPI Spełnienie się warunku umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A.
2013.10.14 32/2013 ESPI Przeprowadzenie przez podmiot zależny, BALTIC CERAMICS S.A. testów maszyn i urządzeń do produkcji proppantów ceramicznych z wykorzystaniem surowców własnych
2013.10.07 31/2013 ESPI Przyznanie dotacji w wysokości 22,3 mln zł spółce zależnej, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2013.10.04 30/2013 ESPI Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
2013.10.03 29/2013 ESPI Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki proppantów ceramicznych przez spółkę zależną - BALTIC CERAMICS S.A.
2013.10.02 28/2013 ESPI Podjęcie decyzji o zamiarze wniesienia akcji BALTIC CERAMICS S.A. do IN POINT S.A
2013.09.27 27/2013 ESPI Złożenie wniosku patentowego przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.
2013.09.24 26/2013 ESPI Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas
2013.09.19 25/2013 ESPI Podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez spółkę zależną
2013.09.19 24/2013 ESPI Informacja o prezentacji wniosku spółki zależnej w ramach działania 4.4 PO IG przed Panelem Ekspertów
2013.09.18 23/2013 ESPI Podpisanie znaczącej umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną
2013.09.12 22/2013 ESPI Podpisanie aneksu do umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną
2013.09.10 21/2013 ESPI Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą
2013.09.04 20/2013 ESPI Informacja o zakwalifikowaniu się wniosku dotacyjnego spółki zależnej do oceny przez Panel Eskpertów
2013.08.29 19/2013 ESPI Podpisanie znaczącej umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną
2013.08.06 18/2013 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.
2013.07.31 17/2013 ESPI Przyznanie dotacji w wysokości 20 mln zł spółce zależnej
2013.07.02 16/2013 ESPI Powołanie Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. na nową indywidualną kadencję
2013.06.28 15/2013 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ LST CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.
2013.06.28 14/2013 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2013roku
2013.06.13 13/2013 ESPI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013.06.13 12/2013 ESPI Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013.06.06 11/2013 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.
2013.06.05 10/2013 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2013.06.05 09K/2013 ESPI Korekta raportu bieżącego nr 9/2013 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.
2013.06.03 09/2013 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.
2013.06.01 08/2013 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013.04.18 07/2013 ESPI Przyznanie dotacji spółce zależnej w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”
2013.04.15 06/2013 ESPI Zawiadomienie o kupnie akcji Spółki przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej
2013.03.26 05/2013 ESPI Odmowa wprowadzenia akcji spółki zależnej do ASO na rynku NewConnect
2013.03.21 04/2013 ESPI Podpisanie listu intencyjnego przez podmiot zależny Emitenta
2013.03.15 39/2012/K ESPI Korekta raportu bieżącego nr 39/2012 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej
2013.03.15 38/2012/K ESPI Korekta raportu bieżącego nr 38/2012 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej
2013.03.12 03/2013 ESPI Zawarcie umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną
2013.01.08 02/2013 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013.01.08 01/2013 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

© 2022 IndygoTech Minerals