Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

2013.01.08

Zarząd LST CAPITAL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki, ul. Piękna 11, lokal 17, 00-549 Warszawa. Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.lstcapital.com.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LST CAPITAL S.A. do publicznej wiadomości w 2012 stanowi załącznik do raportu.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals