Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2013roku

2013.06.28

Zarząd spółki LST CAPITAL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A.

Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał:
- Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Uchwała nr 14 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję.

Załączniki:
Protokół ZWZ.

 

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals