Powołanie Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. na nową indywidualną kadencję

2013.07.02

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]  oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, w którym przekazano do publicznej wiadomości treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A. („Emitent”) z dnia 28 czerwca 2013 roku dotyczącej powołania Pana Marcina Kłopocińskiego w skład Rady Nadzorczej Emitenta na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata, Zarząd LST CAPITAL S.A. niniejszym przekazuje aktualny życiorys zawodowy Pana Marcina Kłopocińskiego.

Pan Marcin Kłopociński posiada wykształcenie niepełne wyższe - przerwane studia na V roku Politechniki Warszawskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem.

Przebieg kariery zawodowej:

1983 – 1986 - Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Marysin" – Prezes Zarządu

1986 – 1995 - Własna Działalność Gospodarcza

1988 – 1990 - Simple sp. z o.o. – Prezes Zarządu

1995 – 2003 - Masko-Graham sp. z o.o. (obecnie: Graham Packaging Poland) – Prezes Zarządu

2004 – obecnie - Private Investors sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2001 – 2003     Simple S.A. – członek Rady Nadzorczej

2009 – 2011     Gymnasion S.A. – członek Rady Nadzorczej

2008 – 2013     Benefit Multimedia S.A. – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2011 – obecnie  LST CAPITAL S.A.  – członek Rady Nadzorczej

2011 – obecnie  Plast Pack Company  S.A. – członek Rady Nadzorczej

2012 – obecnie  LZMO S.A.– członek Rady Nadzorczej

2012 – 2012  BALTIC CERAMICS S.A. – członek Rady Nadzorczej

2012 – obecnie   Expedyt Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Kłopociński oświadczył, iż nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

© 2021 IndygoTech Minerals