Informacja o zakwalifikowaniu się wniosku dotacyjnego spółki zależnej do oceny przez Panel Eskpertów

2013.09.04

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 04 września 2013 roku powziął informację od Zarządu INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. („Spółka”), o zakwalifikowaniu wniosku spółki na finansowanie projektu w ramach działania 4.4. PO IG do oceny przez Panel Ekspertów. Oznacza to, że wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną pierwszego stopnia.

Wniosek ten dotyczy Projektu „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych”, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 22,3 mln zł.

W lipcu 2013 roku zostały zakończone prace przez INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A nad opracowaniem prototypów izolatora średnich i wysokich napięć. Zgodnie z wewnętrznie przeprowadzonymi badaniami, prototypy te spełniają najwyższe światowe wymogi. Otrzymane prototypy zostały przekazane do badań niezależnego laboratorium na terenie Niemiec, aby potwierdzić ich jakość. Badania te będą trwały do 6 miesięcy. Produkcja izolatorów średnich i wysokich napięć będzie oparta na własnym patencie, będącym w posiadaniu INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. Spółka rozszerza obecnie ochronę patentową o wybrane kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania, USA i inne.
Przejście do etapu oceny projektu na Panelu Ekspertów nie oznacza jeszcze otrzymania dotacji, lecz zwiększa prawdopodobieństwo jej otrzymania.

INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. projekt z portfela Emitenta, otrzymał już pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego.

Informacja ta została przekazana do informacji publicznej ze względu na jej istotny potencjalny wpływ na wycenę aktywów INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. będących w posiadaniu Emitenta w przyszłości.

© 2021 IndygoTech Minerals