Podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez spółkę zależną

2013.09.19

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent“) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 września 2013 roku otrzymał od spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A. („BALTIC CERAMICS”) informację o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z przedstawicielstwem Partnera, należącego do wiodącego amerykańskiego Koncernu.

Partner jest powiązany z jednym z największych na świecie dostawców zintegrowanych produktów i usług dla przemysłu energetycznego, związanego z poszukiwaniem, przygotowaniem wydobycia oraz wydobywaniem ropy naftowej i gazu, który dysponuje technologią szczelinowania hydraulicznego z wykorzystaniem ceramicznych proppantów i stosuje ją w procesie poszukiwania oraz wydobywania gazu łupkowego.

Umowa została podpisana w związku z zamiarem prowadzenia rozmów w zakresie nawiązania stałej współpracy, która zapewni BALTIC CERAMICS sprzedaż proppantów ceramicznych. 

Strony umowy uzgodniły już pierwszy wrześniowy termin spotkania, na którym zostaną omówione warunki handlowe i logistyczne dostaw proppantów ceramicznych. Następnym krokiem będzie dostarczenie próbek proppantów do badań laboratoryjnych, mających potwierdzić ich jakość, co jest niezbędne do prowadzenia działań handlowych.

Zgodnie z przekazaną informacją Zarząd BALTIC CERAMICS oczekuje, iż pozytywne wyniki badań doprowadzą do nawiązania stałej współpracy handlowej z Partnerem.

Informacje podane w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta, stanowią informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

© 2021 IndygoTech Minerals