Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas

2013.09.24

Zarząd  LST CAPITAL S.A. („Emitent“, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 września 2013 roku otrzymał od spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A. („BALTIC CERAMICS”), w której Emitent posiada 54,75% akcji w kapitale zakładowym, informację o pozytywnych rezultatach badań surowców do produkcji proppantów ceramicznych, przeprowadzonych w ramach programu Blue Gas.

Zarząd BALTIC CERAMICS poinformował, że w wyniku przeprowadzonej ramach konsorcjum zawiązanego przez BALTIC CERAMICS z Akademią Górniczo Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie i Politechniką Warszawską charakterystyki surowców potrzebnych do otrzymywania proppantów ceramicznych, między innymi określono składy chemiczne i mineralogiczne surowców, wykonano analizę termiczną i inne, a na ich podstawie określono właściwości podstawowej grupy surowców pod kątem zastosowania do produkcji proppantów ceramicznych, w tym złóż będących własnością BALTIC CERAMICS.

Badania te - niezależnie od innych badań surowców BALTIC CERAMICS, przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym - również potwierdziły przydatność przebadanych surowców i stanowią istotny, pierwszy etap w opracowaniu formuły proppantów ceramicznych BALTPROPP.

Zaliczka otrzymana przez Konsorcjum w wysokości ponad 1,3 mln zł, będzie przede wszystkim przeznaczona na zakup aparatury stanowiącej odzwierciedlenie linii technologicznej proppantów ceramicznych w niewielkiej skali. Drugi etap projektu w ramach Blue Gas rozpocznie się pod koniec 2013 roku.

O przyznaniu BALTIC CERAMICS dotacji i podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Blue Gas, Spółka informowała w raportach bieżących nr 07/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku i nr 19/08 z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 

 

 

 

© 2021 IndygoTech Minerals