Podjęcie decyzji o zamiarze wniesienia akcji BALTIC CERAMICS S.A. do IN POINT S.A

2013.10.02

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), informuje, iż w dniu 01 października 2013 roku podjął decyzję o zamiarze wniesienia do spółki IN POINT S.A. („IN POINT”) aktywów w postaci akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. („BALTIC CERAMICS”).

IN POINT i BALTIC CERAMICS są spółkami zależnymi od Emitenta.

Spółka BALTIC CERAMICS realizuje inwestycję budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych i na szanse być pierwszą firmą w Europie, która będzie produkować proppanty używane przy wydobyciu gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych.

Planowana przez Emitenta transakcja ma związek z przyjęciem nowej strategii dla IN POINT, opracowanej z udziałem Emitenta, która została przekazana do publicznej wiadomości przez IN POINT w dniu 02 października 2013 roku (EBI 25/2013).

Strategia ta zakłada skupienie przez IN POINT wszystkich akcji BALTIC CERAMICS od jej dotychczasowych akcjonariuszy, co zwiększy możliwość pozyskania finansowania dla projektu poprzez skoncentrowanie go w jednym podmiocie. Przejęcie projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT stanowi pierwszy etap przyjętej strategii, przygotowujący projekt do pozyskania inwestorów finansowych w celu jego dalszego rozwoju, jak również do ewentualnej sprzedaży inwestorowi branżowemu.

W związku z złożoną strategią Zarząd IN POINT zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2013 roku, na którym akcjonariusze zadecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J, K i L. Emisje akcji zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do wszystkich akcjonariuszy BALTIC CERAMICS. Akcjonariusze BALTIC CERAMICS w zamian za przeniesienie akcji BALTIC CERMIACS obejmą akcje IN POINT.

Przeniesienie akcji BATLIC CERAMICS przez Emitent nastąpi po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IN POINT planowanego podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, w ramach emisji akcji serii J, K, Emitent będzie posiadał 21 769 186 akcji spółki, stanowiących 50,90% kapitału zakładowego.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

1)     Strategia IN POINT S.A.

2)     Prezentacja projektu BALTIC CERAMICS S.A.

 

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals