Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.

2013.11.08

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 07 listopada 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BATLIC CERAMICS spółka akcyjna („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) z siedzibą w Lubsku poinformowała o otrzymaniu w dniu 07 listopada 2013 roku podpisanej umowy o zachowaniu poufności z dnia 29 października 2013 roku z zagraniczną spółką operującą w branży mineralnej („Partner”).

Partner tworzy grupę kapitałową będącą światowym dostawcą wysokiej jakości surowców mineralnych do zastosowań przemysłowych i specjalistycznych. Partner zajmuje się produkcją minerałów przemysłowych, posiada zakłady produkcyjne w różnych częściach świata zajmujące się wydobyciem przetwórstwem, produkcją i dystrybucją minerałów przemysłowych i jest światowym liderem w tym sektorze.

Umowa została podpisana w związku z zamiarem podjęcia rozmów w zakresie ustalenia warunków i trybu ewentualnej inwestycji Partnera w BALTIC CERAMICS. Zarząd BALTIC CERAMICS poinformował, że w jego ocenie podpisanie ww. umowy z Partnerem może spowodować wzmocnienie możliwości finansowych Spółki poprzez jej dofinansowanie przez Partnera.

O podejmowanych działaniach związanych z realizacją ww. umowy Emitent będzie informował sukcesywnie rynek.

© 2021 IndygoTech Minerals