Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2013.11.15

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2013 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Kłopocińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

© 2021 IndygoTech Minerals