Podpisanie umowy kooperacyjnej przez spółkę zależną.

2013.12.03

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 03 grudnia 2013 roku spółka zależna od Emitenta, LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("LZMO") poinformowała o podpisaniu eksportowej umowy kooperacyjnej z firmą należącą do grupy jednego z trzech największych europejskich producentów stalowych systemów kominowych dla zastosowań przemysłowych oraz budownictwa mieszkaniowego ("Partner").

W ramach umowy LZMO i Partner będą współpracować w zakresie wzajemnej sprzedaży elementów metalowych oraz stalowych systemów kominowych wykonywanych przez Partnera oraz ceramicznych systemów kominowych i ich elementów produkowanych przez LZMO.

Głównym celem umowy jest wykorzystanie komplementarności produktów LZMO i Partnera oraz wprowadzenie na rynek poprzez sieć dystrybucji Partnera nowego produktu LZMO, tj. ceramiczno-stalowych systemów kominowych z przeznaczeniem dla odbiorców z całej Europy, w tym Europy Północnej.

Partner jest obecnie jednym z trzech wiodących producentów stalowych systemów kominowych w Europie, a jego sieć dystrybucji obejmuje klientów z całej Europy.

Dla LZMO podpisanie ww. umowy kooperacyjnej jest ważnym elementem strategii eksportowej, gdyż pozwala wejść na nowy nieobsługiwany dotychczas przez LZMO segment rynku ceramiczno-stalowych systemów kominowych, łączących zalety systemów ceramicznych i systemów stalowych. Według szacunków Zarządu Emitenta potencjał rynku ceramiczno - stalowych systemów kominowych jest dwukrotnie większy od rynku ceramicznych systemów kominowych. Budowa tego rynku jest jednym z kluczowych zadań strategii LZMO.

Na dzień podpisania umowy nie jest możliwe określenie łącznej wartości umowy. Umowa ta jest niezwykle istotna dla LZMO ze względu na znaczenie dla prowadzonej przez tę spółkę działalności i realizacji długoterminowego celu, tj. osiągnięcia 10% udziału w regionalnym rynku systemów kominowych o wartości 1,4 mld zł. Zarząd LZMO spodziewa się, iż pierwsze efekty z tytułu podpisania umowy o współpracy z Partnerem pojawią się w latach kolejnych, począwszy od roku 2014.

© 2021 IndygoTech Minerals