Sfinalizowanie przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. przez spółkę zależną, IN POINT S.A.

2013.12.18

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku spółka zależna od Emitenta, IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („IN POINT”) poinformowała o sfinalizowaniu w dniu 18 grudnia 2013 roku nabycia przez IN POINT 100% akcji spółki BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”).

BALTIC CERAMICS to jedyna firma w Polsce oraz w Europie, która realizuje projekt  budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych - produktu niezbędnego do prowadzenia wydobycia gazu łupkowego. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. Budowa fabryki rozpocznie się w 2014 roku.

Zarząd IN POINT poinformował, że przejęcie przez IN POINT kontroli nad BALTIC CERAMICS jest ważnym krokiem w realizacji strategii, której celem jest zbudowanie portfela wysoko innowacyjnych spółek z branży Oil&Gas oraz stworzenie grupy świadczącej usługi dla przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego.

IN POINT jest spółką publiczną, której akcje są notowane od 2011 roku na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent posiada 82,43% w kapitale zakładowym IN POINT.

Dzięki skoncentrowaniu projektu BALTIC CERAMICS w jednym podmiocie, tj. IN POINT możliwa będzie realizacji kolejnych celów dotyczących tego projektu, ogłoszonych w  strategii Emitenta (ESPI nr 35/2013 z dnia 28 października 2013 roku). 

Podstawa prawna:  art. 56 ust.  pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals