Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku oraz tekst jednolity Statutu

2013.12.22

Zarząd spółki LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 21 grudnia 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”).

Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do którejkolwiek z uchwał.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w ramach punktu 5 i 6 porządku obrad NWZ została podjęta uchwała nr 3 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwała nr 4 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Załącznik:

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals