Powołanie członków Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A.

2013.12.22

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w skład bieżącej kadencji Pana Jarosława Michalika oraz Pana Wojciecha Wesołego.

Pan Jarosław Michalik jest absolwentem Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni.

Pan Jarosław Michalik specjalizuje się w zarządzaniu finansami spółek oraz wdrażaniu projektów inwestycyjnych. Jako konsultant prowadził liczne projekty z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Przez cały okres pracy zawodowej był związany z rynkiem kapitałowym gdzie z sukcesem kierował procesami upubliczniania oraz pozyskania kapitału przez spółki notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i spółki z rynku NewConnect.

W latach 2002-2004 pracował w banku Softbank S.A. na stanowisku Analityka Finansowego, a następnie Kontrolera Finansowego. W latach 2004-2006 pracował w spółce Fiducia Investment S.A. na stanowisku Kierownika Projektów. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Kierownika Działu kontrolingu Korporacyjnego w spółce SPIN S.A., odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. W latach 2007-2008 pracował w spółce GGH S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W 2008 roku zajmował stanowisko Kierownika Działu Finansowego w spółce Litpol Link sp. z o.o., odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polską a Litwą. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A., pełniąc jednocześnie – od 2010 roku - funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce TECHGEN sp. z o.o. Od października 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Elemental Holding S.A.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:

07.2013 r. – obecnie – Terra Recycling S.A. – Członek Rady Nadzorczej

01.2012 r. – obecnie - PointPack S.A. - Członek Rady Nadzorczej

11.2011 r. – obecnie – Tesla Recycling S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych

10.2011 r. – obecnie – SYNTOM S.A. – Członek Rady Nadzorczej

10.2011 r. – obecnie – Elemental Holding S.A. – Członek Zarządu

11.2010 r. – obecnie – Appsinth sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

10.2010 r. – obecnie – Mediatel S.A. - Członek Rady Nadzorczej

04.2012 r. – 07.2012 r. – Magic Brands S.A. - Członek Rady Nadzorczej

12.2011 r. – 07.2012 r. – Magic Drinks sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

12.2011 r. – 07.2012 r. – Magic Distrbution sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

11.2011 r. – 12.2012 r. – Tesla Recycling S.A. – Prokurent

11.2010 r. – 12.2011 r. – TelePin S.A.- Członek Rady Nadzorczej

03.2010 r. – 07.2011 r. – TECHGEN sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

02.2009 r. – 09.2011 r. – Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA S.A. – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,

08.2008 r. – 11.2008 r. Litpol Link sp. Z o.o. – Kierownik Działu Finansowego

09.2007 r. – 08.2008 r. – GGH S.A. – Dyrektor Finansowy

04.2006 r. – 05.2007 r. – SPIN S.A. - Kierownik Działu Kontrolingu Korporacyjnego

11.2004 r. - 03.2006 r. – Fiducia Investment S.A. – Kierownik projektów

12.2002 r. – 10.2004 r. Softbank S.A. – Analityk Finansowy, Kontroler Finansowy

06.2000 r. – 09. 2000 r. oraz 07.2001 r. – 08.2001 r. – Arthur Andersen - Staż

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Wojciech Wesoły posiada wyższe wykształcenie i jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. W latach 2006-2007 ukończył podyplomowe studium Menadżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:

2013 – obecnie - Impel Cash Solutions Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu (od marca 2013 roku).

2004 – obecnie - Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu (od 2011 roku),Dyrektor Handlowy (2005-2011), Z-ca Dyrektora Handlowego (2005-2006), Specjalista ds. Usług (2004-2005)

2003 – 2003 - Axel Springer Kontakt Sp. z o.o.

2002 – 2003 - Bastion Consulting Group Sp. z o.o.

Pan Wojciech Wesoły jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych spółek: Skippi Yachts S.A., European Power Group S.A., New Gym S.A., F-ComoFit S.A., Drewex S.A. w upadłości układowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

© 2021 IndygoTech Minerals