Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2015.12.31 48/2015 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej (2)
2015.12.29 47/2015 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej (1)
2015.11.12 46/2015 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2015.11.05 45/2015 ESPI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
2015.10.22 43/2015 ESPI Zmiana Statutu Spółki poprzez dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
2015.10.22 44/2015 ESPI Zakończenie subskrypcji akcji serii J
2015.10.16 42/2015 ESPI Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r.
2015.10.07 41/2015 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 30 września 2015 r.
2015.10.01 40/2015 ESPI Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2015 r.
2015.09.16 39/2015 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A.
2015.09.07 38/2015 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 31 sierpnia 2015 roku, godzina 16.00.
2015.09.07 37/2015 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 31 sierpnia 2015 roku, godzina 10.00.
2015.09.04 36/2015 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.
2015.09.01 35/2015 ESPI Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.015 r., godz. 16:00
2015.09.01 34/2015 ESPI Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.015 r., godz. 10:00
2015.08.05 32/2015 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.
2015.08.05 33/2015 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.
2015.08.03 31/2015 ESPI Wybór biegłego rewidenta
2015.07.06 30/2015 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2015 roku.
2015.07.01 28/2015 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
2015.07.01 29/2015 ESPI Powołanie osoby nadzorującej
2015.06.23 27/2015 ESPI Udzielenie poręczenia wekslowego
2015.06.02 26/2015 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYGOTECH MINERALS S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2015.05.19 25/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.05.15 24/2015 ESPI Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku
2015.05.04 23/2015 ESPI Udzielenie poręczenia wekslowego
2015.05.01 22/2015 ESPI Uzupełnienie - korekta raportu rocznego za 2014 rok
2015.04.20 21/2015 ESPI Rezygnacja osoby nadzorującej
2015.03.31 20/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.30 19/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.30 18/2015 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A.
2015.03.27 17/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.25 16/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.23 15/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.19 14/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.17 13/2015 ESPI Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015.03.16 12/2015 ESPI Zawiadomienie w trybie art. 69, 69a oraz 87 Ustawy o ofercie
2015.03.12 11/2015 ESPI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
2015.03.09 10/2015 ESPI Zakończenie subskrypcji akcji serii I
2015.02.27 3/2015/K ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - korekta
2015.02.25 9/2015 ESPI Zmiana Statutu Spółki poprzez dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
2015.02.11 3/2015/K ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - korekta
2015.02.04 8/2015 ESPI Rezygnacja osoby zarządzającej
2015.01.30 7/2015 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku
2015.01.29 3/2015 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015.01.15 5/2015 ESPI Rozpoczęcie rozmów w zakresie dostaw proppantów ceramicznych przez spółkę pośrednio zależną Baltic Ceramics S.A.
2015.01.15 4/2015 ESPI Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę pośrednio zależną, Industry Technologies S.A.
2015.01.13 3/2015 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.
2015.01.07 2/2015 ESPI Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej
2015.01.07 1/2015 ESPI Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2015 r.

© 2022 IndygoTech Minerals