Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

2015.07.01

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals