Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2015 roku.

2015.07.06

Zarząd IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 15.761.562 głosów, co stanowiło 30,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, na ogólną liczbę 52.310.803 głosów.

Co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadali:

Dariusz Janus posiada 12.280.532 akcji Spółki, z których przysługiwało 12.280.532 głosów, co stanowiło 77,91% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 23,48% ogólnej liczbie głosów.

Paweł Chmieliński posiada 1.000.000 akcji, z których przysługiwało 1.000.000  głosów, co stanowiło 6,34% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 1,91% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

CALLYSTO HOLDINGS LLC, z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, posiadający 1.164.333 akcji, uprawniających do 1.164.333 głosów, co stanowiło 7,39% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,23% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% 

© 2021 IndygoTech Minerals