Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 31 sierpnia 2015 roku, godzina 16.00.

2015.09.07

Zarząd IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 roku o godzinie 16.00.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 7.674.509 głosów, co stanowiło 14,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, na ogólną liczbę 52.310.803 głosów.

Co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadał:

Dariusz Janus posiadający 7.515.509 akcji Emitenta, z których przysługiwało 7.515.509 głosów, co stanowiło 97,93% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,37% ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZA lista powyżej 5% 

© 2021 IndygoTech Minerals