Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2015 r.

2015.10.01

arząd spółki IndygoTech Minerals S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 września 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwy do protokołu.


Załącznik: Protokół NWZ

 

 

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals