Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 r.

2015.10.16

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o uzupełnieniu informacji w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta  za I półrocze 2015 roku w punkcie „VII. Informacje o wpływach z emisji i ich wykorzystaniu, zarządzaniu zasobami finansowymi oraz perspektywach rozwoju”.

Uzupełnienie ma na celu sprecyzowanie informacji o emisji akcji serii I, ujawnionej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 r.

 

Uzupełnienie, o którym mowa powyżej nie zmienia prawdziwości prezentowanych uprzednio danych.

Szczegółowy przedmiot i zakres uzupełnień Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za I półrocze 2015 r. został wskazany w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals