Rezygnacja osoby nadzorującej (2)

2015.12.31

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku otrzymał pisemne oświadczenie Pani Magdaleny Deptuszewskiej o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals