Podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostaw ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę pośrednio zależną, Industry Technologies S.A.

2015.01.15

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, działająca pod firmą Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy gospodarczej w zakresie zbytu ceramicznych osłon elektroizolacyjnych produkowanych przez Spółkę z doświadczonym producentem bezpieczników średnio – wysokonapięciowych („Partner”).

 

Industry Technologies S.A. to jedyna na świecie firma posiadająca opatentowaną technologię izostatyczną do produkcji ceramicznych elementów elektroizolacyjnych. Spółka będzie produkowała najnowocześniejszej generacji ceramiczne osłony elektroizolacyjne do bezpieczników elektrycznych średniego i wysokiego napięcia, wykorzystywane w najpowszechniejszych instalacjach infrastruktury energetycznej, tj. w stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, liniach przesyłowych średniego i wysokiego napięcia, w elektrowniach i zakładach przemysłowych. Uruchomienie linii produkcyjnej o wydajności ok 1,6 mln sztuk rocznie planowane jest w IV kwartale 2015 r.

 

Partner jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji bezpieczników i bezpiecznikowych elementów rozdzielnic elektrycznych i jest częścią międzynarodowej grupy specjalizującej się m.in. w produkcji bezpieczników elektrycznych.

 

Zgodnie z postanowieniami Listu, Strony wyraziły wolę podjęcia działań na rzecz nawiązania stałej współpracy w zakresie wykorzystywania ceramicznych osłon elektroizolacyjnych produkowanych przez Industry Technologies S.A. jako obudowy w wytwarzanych przez Partnera bezpiecznikach średnio i wysokonapięciowych.

 

Strony ustaliły, że podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do podpisania umowy o wzajemnej współpracy. Wstępnie określane zapotrzebowanie Partnera na osłony elektroizolacyjne oferowane przez Industry Technologies S.A. wynosi 580 tys. sztuk rocznie.

 

Na podstawie posiadanych informacji Zarząd Spółki przewiduje, że możliwy wolumen sprzedaży w przypadku zawarcia kontraktu na dostawę ceramicznych osłon elektroizolacyjnych zapewni Spółce przekroczenie progu rentowności. 

 

Jedynym właścicielem Industry Technologies S.A. jest spółka Electroceramics S.A. Emitent posiada 64,22% akcji Electroceramics S.A.

© 2021 IndygoTech Minerals