Rozpoczęcie rozmów w zakresie dostaw proppantów ceramicznych przez spółkę pośrednio zależną Baltic Ceramics S.A.

2015.01.15

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) poinformowała, iż w wyniku współpracy z agentem reprezentującym interesy Spółki na rynku ukraińskim nawiązała kontakt z ukraińskim odbiorcą proppantów ceramicznych w tym regionie („Partner”).

 

Partner wyraził zainteresowanie odbiorem od Baltic Ceramics S.A. proppantów ceramicznych w rozmiarach 16/30, 20/40 i 30/50.

 

Po ustaleniu oczekiwanych przez Partnera parametrów wytrzymałości i ciężaru proppantów ceramicznych oraz wielkości dostaw, Baltic Ceramics S.A. będzie uczestniczyła w przetargach na dostawy proppantów ceramicznych na rynek ukraiński. Dotychczas na rynku ukraińskim stosowano wyłącznie proppanty rosyjskie, zarówno do produkcji ropy, jak i gazu.

 

Baltic Ceramics S.A. posiada umowy, dzięki którym możliwa będzie dostawa proppantów ceramicznych na rynek ukraiński pod marką Baltic Ceramics S.A. jeszcze przed uruchomieniem linii produkcyjnej.

 

Emitent posiada 47,37% akcji Baltic Ceramics Investments S.A., która posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A.

© 2021 IndygoTech Minerals