Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

2015.01.30

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki. Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.indygotechminerals.com.

 

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IndygoTech Minerals S.A. do publicznej wiadomości w 2014 stanowi załącznik do raportu.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals