Rezygnacja osoby zarządzającej

2015.02.04

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 r. Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Andrzeja Krakówkę rezygnacji z Zarządu oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 4 lutego 2015 roku. 

 

Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

 

W uzasadnieniu oświadczenia Pan Andrzej Krakówka podał jako przyczynę rezygnacji przyjęcie obowiązków Prezesa Zarządu w spółce zależnej od Emitenta, tj. Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals